Text odpovědi Garančního fondu správci konkursní podstaty KTP Quantum Ing. Janu Sczirankovi

26. 08. 2004

Souvisej?c?