Konečná zpráva v konkursu Private Investors

14. 10. 2014

Rozhodnutím Nejvyššího soudu a následně i Vrchního soudu v Praze bylo zrušeno usnesení o schválení konečné zprávy v konkursu Private Investors, a.s.

Vyšší soudy tak daly za pravdu námitkám Garančního fondu o tom, že odměna správce a náklady konkursu byly stanoveny nesprávně. Konečnou zprávu z 10. 6. 2010 bude tedy Městský soud v Praze schvalovat znovu a bude přitom muset projednat i všechny námitky Garančního fondu. Již na základě námitek Garančního fondu byla již odměna správce konkursní podstaty snížena o téměř čtyři miliony korun. Na základě stanoviska Nejvyššího soudu bude v konečné zprávě zřejmě nutno snížit náklady konkursu o dalších 1,35 milionu korun. Lze tedy očekávat, že částka určená k rozdělení mezi konkursní věřitele se důsledným postupem Garančního fondu proti původní konečné zprávě zvýší o více než pět milionů korun. Podle názoru Garančního fondu obsahuje konečná zpráva ještě řadu dalších chyb. Garanční fond bude trvat na odstranění těchto chyb, které jsou vesměs v neprospěch konkursních věřitelů. Částka určená k rozdělení věřitelům by se tak mohla dále zvýšit.