Informace o výplatě náhrad zákazníkům Private Investors a Bradley, Rossenblatt & Comp.

02. 09. 2003

Informace Garančního fondu obchodníků s cennými papíry
o výplatě náhrad zákazníkům bývalých obchodníků s cennými papíry
Private Investors a Bradley, Rossenblatt & Comp.

Počínaje dnem 2. září 2003 bude Fond prostřednictvím poboček České spořitelny vyplácet náhradu zákazníkům Private Investors a Bradley, Rossenblatt & Comp.

O poskytnutí návratné finanční výpomoci v hodnotě jedné poloviny ověřených nároků na výplatu náhrady za nevydaný zákaznický majetek Fond požádal vládu 13.června 2002. Ministr financí poskytl v prosinci 2002 Fondu první část finanční výpomoci ve výši 1 mil.Kč. V dalším období vláda žádost Fondu opakovaně projednávala a dne 9.7. 2003 rozhodla tak, že Fond obdrží druhou část výpomoci ve výši
181 833 000,- Kč k zajištění výplaty náhrad zákazníkům zkrachovalého obchodníka s cennými papíry Private Investors a
13 800 000 Kč na zpracování případu KTP Quantum, tj. celkem 195 633 000 Kč. Tyto prostředky Fond obdržel počátkem srpna a příslušné prostředky poukázal k výplatě náhrad. Česká spořitelna rozeslala zákazníkům, kterých se tato část výplat týká, dopis se sdělením, že od 2. září do 2.listopadu 2003 mají peníze k dispozici na kterékoli pobočce České spořitelny.

Vzhledem k jasně definovanému určení státní výpomoci a omezeným vlastním prostředkům Správní rada Fondu rozhodla o tomto postupu:

  1. Nejdříve bude vyplaceno 50% náhrady zákazníkům Private Investors, (z vládní výpomoci),
  2. současně bude vyplaceno 50% náhrady zákazníkům Bradley, Rosenblatt&Co. (z loňské první části vládní výpomoci),
  3. zároveň Fond zpracovává přihlášky zákazníků KTP Quantum tak, aby až správce konkurzní podstaty předá definitivních podklady za jednotlivé zákazníky, mohla být stanovena výše nároků na náhradu.
  4. Fond se rovněž zabývá ověřováním nároků zákazníků v případech Finnex Praha a Profin CB. Práce je komplikovaná zejména vzhledem k chybějící dokumentaci těchto bývalých obchodníků s cennými papíry.
Fond při výplatě náhrad zachovává pořadí podle toho, kdy k jednotlivým kauzám došlo, v rámci jednotlivých kauz pořadí vyplývá z data odpovědi zákazníků na dopisy Fondu. V zájmu respektování rovnosti zákazníků Fond vyplácí vždy jen 50% nároků.

V Praze, dne 2.9.2003
Garanční fond obchodníků s cennými papíry