Interpelace místopředsedy PSP Ivana Langera přednesená na 16. schůzi PSP ČR na předsedu vlády Vladímíra Špidlu ve věci odškodňování klientů zkrach. makléřských firem

20. 05. 2003

Ústní interpelace místopředsedy Poslanecké sněmovny Ivana Langera na předsedu vlády České republiky ve věci zkrachovalých makléřských firem

Ivan Langer , místopředseda PS:
Vážený pane premiére, kolegyně a kolegové,
na minulých schůzích Poslanecké sněmovny jsem vás opakovaně interpeloval ve věci výplaty odškodnění klientů fondů KTP Quantum a Private Investors. Na poslední jednáni Poslanecké sněmovny jste nebyl přítomen a na moji interpelaci jste odpověděl písemně v odpovědi, která byla doručena dnes v ranních hodinách. Přiznám se ale, že s touto písemnou odpovědí nemohu být spokojen, neboť jsem možná ve své naivitě očekával, že tentokrát od vás již dostanu zcela jasnou, konkrétní, třeba stručnou, ale výstižnou odpověď na mnou jasně položené otázky , tedy
l. kdy dojde k výplatě náhrad z Garančního fondu,
2. zda a jak bude řešen nerovný přístup k těmto klientům na straně jedné a ke klientům
zkrachovalých kampeliček na straně druhé.
Se vší vážností dodávám, že spolu se mnou na vaši odpověď -nejen na odpověď, ale na váš konkrétní čin, konkrétní krok ze strany vlády -čekají tisíce lidí, kteří se při investováni svých peněz chovali s maximální mírou obezřetnosti a s důvěrou v platné zákony této země. Chtěl bych předeslat, že nejsem apriorním příznivcem paušálního odškodňování klientů či investorů z peněz např. státního rozpočtu, nicméně za situace, kdy tato varianta a tento přístup zvolen byl, se nemohu vnitřně ztotožnit s tím, že se někomu měří podle jednoho metru a někomu jinému podle druhého metru. Mám teď na mysli např. srovnání výše výplat "kampeličkářům" a výše výplat poškozeným klientům těchto dvou fondů.
Prosím tedy o jasnou, výstižnou a nezpochybnitelnou odpověď, kdy výplaty budou zahájeny a jakým způsobem bude řešen onen nerovný přístup ke kampeličkářům a ke klientům těchto fondů. Děkuji za odpověď.

Vladimír Špidla, předseda vlády CR:
Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, projednávání žádosti Garančního fondu obchodníků s cennými papíry o návratnou finanční výpomoc státu podle § 81 d zákona o cenných papírech skončilo tak, že vláda 9 .3 .2003 projednala a vzala na vědomí analýzu fungování dohledu, zpracovanou Komisí pro cenné papíry, a k poskytnutí návratné finanční výpomoci se nevyjádřila, takže tato výpomoc poskytnuta nebyla.
Podle mých čerstvých informací Garanční fond připravuje dopis, ve kterém mne požádá (1 projednání své žádosti. Pokud nebude mít Garanční fond k zákonnému termínu, kterým je po prodloužení lhůty pro zahájení výplat zákazníkům KTP Quantum prezidentem Komise pro cenné papíry den 21. 6. 2003, dostatek finančních prostředků, což bez návratné finanční výpomoci státu mít nebude, dostojí zákonu tím, že vyplatí věkově nejstarším zákazníkům první část náhrady v symbolické výši 1 000 Kč. Tyto skutečnosti slouží pro dokresleni situace, ve které se Garanční fond nachází.
Dámy a pánové, rozdílnost výplat v jednotlivých systémech je dána rozdílností zákonů. Chtěl bych upozornit na to, že tyto fondy jsou investičními nástroji, investičními prostředky, a lidé, kteří do nich investují, nesou jisté investiční riziko. Děkuji.

Ivan Langer , místopředseda PS:
Děkuji za odpověď, pane premiére, nicméně musím konstatovat, že odpověď je zcela neuspokojující. Odpověď na první otázku se dá interpretovat následovně. Vláda se nevyjádřila k žádosti Garančního fondu od 19. března a od té doby je to tedy vláda pod vaším vedením, kdo blokuje výplatu těmto klientům. Za druhé, rozdílnost přístupu. Nemáte pravdu v tom, když odkazujete abstraktně na nějaké platné zákony , neboť tato Poslanecká sněmovna opakovaně myslím, že na předposlední schůzi tomu tak bylo zvýšila ,výši odškodnění klientům kampeliček, zatímco klienty těchto investičních fondů, lidově řečeno, nechala na holičkách. Prosím, uvádějme skutečnosti tak, jak opravdu jsou, a nesnažme se zastírat jejich podstatu.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 15. května 2003