Zápis ze schůze se zástupcem věřitelů v konkurzní věci úpadce Komerio BDK konané dne 28.6.2004

29. 07. 2004