Tisková zpráva ke 4. tranši výplaty náhrad zákazníkům Private Investors

12. 07. 2004

Čtvrtou tranši výplaty bývalým klientům Private Investors zahájil Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Od 7. července do 31. srpna 2004 probíhá prostřednictvím České spořitelny čtvrtá tranše výplaty náhrad klientům obchodníka s cennými papíry - zkrachovalé společnosti Private Investors. Tato výplata náhrady se týká 89 osob, kterým má být vyplaceno přibližně

6,2 mil. Kč. „V případě dvaatřiceti osob půjde o opakovaný pokus, neboť si v předešlých výplatních termínech náhradu nevyzvedli,“ upřesňuje generální ředitel fondu Jiří Korb. V předcházejících třech tranších Garanční fond vyplatil náhradu celkem 1784 klientům Private Investors v souhrnné výši přibližně 164 mil. Kč. Zdrojem pro výplaty je návratná finanční výpomoc státu, kterou Garanční fond musí postupně splácet.