Zápis z jednání ve věci Komerio BDK

12. 11. 2004

Projednána zpráva o výběrovém řízení na prodej pohledávek.