Příspěvky do Garančního fondu - stanovisko Ministerstva financí ČR

08. 12. 2004

Stanovisko k určení příspěvku za rok 2004

Podle stanoviska ministerstva se pro období do 30.4.2004 bude výpočet řídit v té době platnými ustanoveními zákona o cenných papírech (včetně zdvojnásobení sazby příspěvku vzhledem k přijetí návratné finanční výpomoci) a bude tak určena jedna třetina ročního příspěvku. Pro období od 1.5.2004 se výpočet příspěvku bude řídit ustanoveními zákona o podnikání na kapitálovém trhu - příspěvek činí 0,01% hodnoty majetku zákazníka zjištěné jako aritmetický průměr hodnot tohoto majetku vykázaných v účetnictví obchodníka s cennými papíry ke konci posledního dne měsíců července až prosince roku 2004. Z takto určené částky ročního příspěvku se poté vypočtou dvě třetiny. Zdvojnásobení sazby příspěvku se za toto období již neuplatní.