Schválení rozpočtu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry na rok 2022

24. 01. 2022

Rozpočet byl Ministerstvem financí ČR schválen dne 25. 10. 2021.